วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ขั้นที่ 1 การตั้งหัวเรื่องศึกษาทางประวัติศาสตร์

ขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ การกำหนดหัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะกำหนดหัวข้อ(เรื่อง)ที่จะทำการศึกษา โดยมีหลักพิจารณาดังนี้ หัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องตรงกับความสนใจและความถนัดของผู้ศึกษา ต้องเป็นหัวข้อที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และที่สำคัญหัวข้อที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับเรื่องที่ผู้อื่นได้ศึกษาไปแล้ว เป็นต้นประโยชน์ของการกำหนดหัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์

     ช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์มีขอบเขตในการศึกษาโดยยึดหัวข้อเป็นหลัก

ช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์มีแนวทางในการหาหลักฐานและข้อมูล

หัวข้อศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงงานด้าน
ประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอถามหน่อยค่ะ
    ข้อควรระมัดระวังในการตีความหลักฐานมีอะไรบ้าง ตรงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใด

    ตอบลบ